İLAN
 
ARDEŞEN KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Ardeşen İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Çeşitli Cins ve Evsafta Büro ve İşyeri Donatım Malzemesi Alım İhalesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliğinin 21/B maddesine göre Doğrudan Temin usulü ile 06.12.2016 Salı günü saat 15:00 da Kaymakamlık toplantı salonunda ihale edilecektir. İhale evrakları Ardeşen Köylere Hizmet Götürme Birliğinden temin edilebilecektir. Tüm halkımıza duyurulur.